Maatschappelijk verantwoord

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ligt besloten in de missie van
VK Risk Management B.V.

Ons bedrijf wil met haar producten en diensten bijdragen aan een veiligere (werk)omgeving en een veilige samenleving. Dit doen wij zoveel mogelijk op een duurzame en verantwoorde manier voor mens, milieu en maatschappij.

Wat doet VK Risk Management B.V. in het kader van het MVO?

Afval
Afvalmaterialen worden apart verzameld en afgevoerd.

Beperking Co2 uitstoot
Er zijn diverse maatregelen genomen om de Co2 uitstoot te beperken. Ons kantoor wordt grotendeels verwarmd door zonenergie. Voor de koeling in de zomermaanden maken wij gebruik van een natuurlijke ventilatie; Computerapparatuur en printers worden met behulp van tijdmechanismes uitgeschakeld, indien deze niet gebruikt worden; Onze medewerkers rijden in kleine en zuinige auto’s. Met energielabel A. In 2013 is onze eerste  medewerker gaan rijden in een hybride voertuig om de Co2 uitstoot tot een minimum te beperken.

Arbeidsomstandigheden
Voor onze medewerkers zorgen wij voor een optimale werksfeer, waarin zij veilig en comfortabel kunnen functioneren. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk afgewisseld om zowel fysiek als mentaal een gezonde werkhouding te bevorderen. Als werkgever investeren we onder meer in het nieuwe werken en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Thuiswerken en flexwerken wordt binnen onze organisatie gestimuleerd. Kantoormaterialen en overige diensten worden door ons heel bewust ingekocht en dringen we het verbruik van energie, papier en water steeds verder terug.

Stagiairs
Diverse stagiairs begeleiden wij op locatie. Hierdoor wordt werkgelegenheid gecreëerd en kunnen studenten makkelijker doorstromen in het bedrijfsleven.

Maatschappij
Wij ondersteunen diverse goede doelen. Afgelopen jaar hebben onderstaande organisaties een bijdrage mogen ontvangen of heeft een van onze medewerkers de organisatie ondersteund.

  • Brandwondenstichting;
  • Bewonersorganisatie 110-morgen in Rotterdam Noord;
  • Vrijwillige brandweer VRR Rotterdam-Rijnmond.


Bezoek adres:

VK Risk Management B.V.

Adriaen van der Doeslaan 42b
3054 EE Rotterdam