Crisismanagement

Crisismanagement of crisisbeheersing is de systematische poging om een crisis (calamiteit) te voorkomen dan wel te beheersen. Een crisis is een ongewenste situatie waarbij het functioneren van een organisatie ernstig wordt verstoord.

Het Crisis Management Plan wordt met behulp van table top ten uitvoer gebracht. Verschillende scenario’s worden doorgenomen. Huidige procedures worden getoetst met behulp van de Wet van Murphy. De vaardigheden van de managers worden op uiterste getoetst.

Bedrijfshulpverlening (BHV-training)

Wij verzorgen bedrijfshulpverleningstrainingen (BHV-trainingen). Onze instructeurs zijn aangesloten bij het NIBHV en komen uit de repressieve uitruk van de brandweer. Wij constateren dat veel organisaties  overstappen naar onze trainingen omdat onze medewerkers beschikken over de kennis en organisatie structuur van uw onderneming. Hierdoor kunnen wij u optimaal in uw behoefte voorzien.

Naast de normale BHV-training kunnen wij ook de coördinatoren trainen (CBHV-training)  en Hoofd-BHV training voor uw organisatie verzorgen.

 

Visitatie training

Het doel van visiteren is, om te voorkomen dat er onrechtmatige goederen worden in- of uitgevoerd (onrechtmatige goederen zijn goederen die in strijd staan met de voorschriften of gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid van bezoekers, werknemers, artiesten, derden en dergelijke). Visitatie heeft een preventieve werking.

Stewardsopleiding

Voor betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) verzorgen wij de opleiding Steward. De Stewards krijgen een officieel KNVB certificaat. Met behulp van dit certificaat kan de BVO een Stewardspas aanvragen bij Bijzondere Wetten. De Stewardsopleiding bestaan uit acht modules. Elk module wordt afgerond met behulp van een schriftelijke toets.

 


Bezoek adres:

VK Risk Management B.V.

Adriaen van der Doeslaan 42b
3054 EE Rotterdam