Crowd management (evenementen)

Crowd management: effectiviteit en noodzaak. Bij het organiseren van evenementen worden uiteenlopende veiligheids- maatregelen getroffen om een grote groep mensen te begeleiden. Van tevoren dienen alle scenario’s inzichtelijk worden gemaakt. Een ramp scenario zoals in Duitsland hopen we nooit meer mee te maken.

Bedrijfshulpverlening (BHV-plannen)

Elke onderneming is verplicht om over een goed werkend bedrijfsnoodplan te beschikken. De Arbo wetgeving verplicht de onderneming of de aanwezige risico’s te inventariseren en een evaluatie hieruit op te maken (RI&E). Vanuit deze RI&E heeft iedere onderneming de verplichting de calamiteitenbestrijding te regelen aan de hand van een bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Een bedrijfsnoodplan dient als basis gebruikt te worden voor de calamiteitenbestrijding waarin duidelijk de informatie beschikbaar is en waar regels en procedures uiteengezet zijn. Zodat elke medewerker van het bedrijf weet wat hij/zij moet doen tijdens een calamiteit.

Ontruimingsplannen

Het opmaken van een ontruimingsplan kost veel tijd. U moet over de juiste kennis beschikken om een werkbaar plan op te maken. Onze organisatie is gespecialiseerd in het opmaken van deze plannen.

Per opdrachtgever wordt er informatie verzameld over het gebouw, organisatie en installatie(s) door middel van intake gesprekken, bouwtekeningen en een rondgang door het gebouw. Er wordt tevens bepaald welke functie(s) het gebouw heeft en welk deel van het NTA-protocol geschikt is:

 • NTA 8112-1: Kantoorgebouwen
 • NTA 8112-2: Onderwijsgebouw
 • NTA 8112-3: Kinderopvanggebouwen
 • NTA 8112-4: Gebouwen met een publieksfunctie
 • NTA 8112-5: Logiesgebouwen
 • NTA 8112-6: Gezondheidszorggebouwen
 • NTA 8112-7: Industriegebouwen
 • NTA 8112-8: Cellen en cellengebouwen
 • NTA 8112-9: Ontruimingshandleiding en ontruimingskaart voor niet-vergunningsplichtige bouwwerken

Vervolgens wordt het ontruimingsplan ingericht, bedrijfsinformatie wordt in het plan verwerkt. Een ontruimingsplan bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:

 • Situatietekening
 • Gebouwgegevens, installatiegegevens
 • Bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • Alarmeringsprocedures
 • Ontruimingsprocedures
 • Taken medewerkers, taken receptie, taken BHV, taken Ploegleider BHV, taken Hoofd BHV, taken directie
 • Ontruimingsalarm

Eventueel kan er ook nog een crisismanagement plan worden opgemaakt specifiek voor de directie bij grootschalig optreden / grootschalige incidentenbestrijding. Functies, verantwoordelijkheden en taken van de directie worden in dit plan beschreven.

 

 


Bezoek adres:

VK Risk Management B.V.

Adriaen van der Doeslaan 42b
3054 EE Rotterdam