Bedrijven en organisaties worden in onze huidige samenleving geconfronteerd met ongewenste onregelmatigheden van (interne) diefstal, fysiek geweld tot terrorisme. Het bewust worden van deze gevaren, het structureel en efficiënt aanpakken van deze ongewenste zaken is een noodzaak. Het is van belang de incidenten binnen uw organisatie te beheersen of beheersbaar te maken. Dit kan ongevallen voorkomen.

Het creëren van een veilig gevoel binnen uw onderneming en het inzichtelijk maken van de  risico’s brengt een verhoogd veiligheidsbewustzijn bij uw medewerkers. Tijdens een incident neemt eenieder zijn/haar verantwoordelijkheid en weet men precies wat er moet gebeuren.

Wat doet onze organisatie en wat kan onze organisatie voor u betekenen.

SECURITY CONSULTANCY

Wij adviseren en/of ondersteunen bij aanbestedingstrajecten voor o.a. een extern beveiligingsbedrijf, toegangscontrole- of cctv-systemen. Voor het maken van algemene veiligheids- en beveiligingsplannen, bedrijfsnoodplannen, opstellen van het securitybeleid.

RISK-ASSESSMENTS & MANAGEMENT

Door een risicoanalyse worden (be)dreigingen in kaart gebracht. Per (be)dreiging wordt de kans ervan bepaald en wordt beoordeeld wat de eventuele schade is, die op kan treden. Het doel van een risicoanalyse is, dat wordt vastgesteld op welke wijze risico’s beheerst of teruggebracht kunnen worden tot een aanvaardbaar niveau. Risicomanagement moet de organisatie in staat stellen om op elk niveau weloverwogen keuzes te maken ten aanzien de beheersmaatregelen. Die beheersmaatregelen moeten uiteindelijk leiden tot het ‘in control’ zijn van de gehele organisatie.

SECURITY-CHECK & AUDITS

Organisatorische, Bouwkundige en Elektronische beveiligingsmaatregelen worden door middel van een Security Check / Audit objectief op strategisch, tactisch en operationeel niveau op kwaliteit en effectiviteit getoetst.

INTERIM SECURITY MANAGEMENT

Onze Security Managers werken op interim management bij verschillende organisaties. Het tijdelijk waarnemen als Security Manager wordt gedaan door een opgeleide professional. Wij begeleiden u bij het opzetten van het veiligheids- en/of beveiligingsbeleid binnen uw organisatie.

.


Bezoek adres:

VK Risk Management B.V.

Adriaen van der Doeslaan 42b
3054 EE Rotterdam