Het bedrijf

Visie

Onze medewerkers leveren hoogstaande dienstverlening binnen de beveiligingsbranche. Met als doel het creëren van een veilige omgeving voor bedrijven en particulieren.

Klanten

Onze opdrachtgevers vinden een professionele aanpak en een representatieve uitstraling belangrijk. Een service gerichte aanpak wordt bereikt door het leveren van maatwerk met de juiste prijs kwaliteit verhouding.

Organisatie en werkwijze

Ons bedrijf werkt met verschillende betrouwbare partners. Hierdoor beschikken wij over een kernteam dat direct inzetbaar is. Het kernteam bestaat uit beveiligingsexperts, veiligheidskundigen en preventiemedewerkers.

De communicatielijnen binnen het bedrijf zijn kort. Hierdoor zijn wij direct in staat om snel, correct en efficiënt te handelen in complexe veiligheidszaken. Onze medewerkers worden door middel van personal coaching optimaal begeleid. Hierdoor wordt kwaliteitsbewust werken gestimuleerd.

Diensten

 • Riskmanagement

  Bedrijven en organisaties worden in onze huidige samenleving geconfronteerd met ongewenste onregelmatigheden van (interne) diefstal, fysiek geweld tot terrorisme. Het bewust worden van deze gevaren, het structureel en efficiënt aanpakken van deze ongewenste zaken is een noodzaak. Het is van belang de incidenten binnen uw organisatie te beheersen of beheersbaar te maken. Dit kan ongevallen voorkomen.

  Het creëren van een veilig gevoel binnen uw onderneming en het inzichtelijk maken van de risico’s brengt een verhoogd veiligheidsbewustzijn bij uw medewerkers. Tijdens een incident neemt eenieder zijn/haar verantwoordelijkheid en weet men precies wat er moet gebeuren.

  Wat doet onze organisatie en wat kan onze organisatie voor u betekenen?
  • Security Consultancy
  Wij adviseren en/of ondersteunen bij aanbestedingstrajecten voor o.a. een extern beveiligingsbedrijf, toegangscontrole- of cctv-systemen. Voor het maken van algemene veiligheids- en beveiligingsplannen, bedrijfsnoodplannen, opstellen van het securitybeleid.

  • Risk-assesments en management
  Door een risicoanalyse worden (be)dreigingen in kaart gebracht. Per (be)dreiging wordt de kans ervan bepaald en wordt beoordeeld wat de eventuele schade is, die op kan treden. Het doel van een risicoanalyse is, dat wordt vastgesteld op welke wijze risico’s beheerst of teruggebracht kunnen worden tot een aanvaardbaar niveau. Risicomanagement moet de organisatie in staat stellen om op elk niveau weloverwogen keuzes te maken ten aanzien de beheersmaatregelen. Die beheersmaatregelen moeten uiteindelijk leiden tot het ‘in control’ zijn van de gehele organisatie.

  • Security-check en audits
  Organisatorische, Bouwkundige en Elektronische beveiligingsmaatregelen worden door middel van een Security Check / Audit objectief op strategisch, tactisch en operationeel niveau op kwaliteit en effectiviteit getoetst.

  • Interim security management
  Onze Security Managers werken op interim management bij verschillende organisaties. Het tijdelijk waarnemen als Security Manager wordt gedaan door een opgeleide professional. Wij begeleiden u bij het opzetten van het veiligheids- en/of beveiligingsbeleid binnen uw organisatie.

 • Opleiden en oefenen

  • Crisismanagement
  Crisismanagement of crisisbeheersing is de systematische poging om een crisis (calamiteit) te voorkomen dan wel te beheersen. Een crisis is een ongewenste situatie waarbij het functioneren van een organisatie ernstig wordt verstoord.

  Het Crisis Management Plan wordt met behulp van table top ten uitvoer gebracht. Verschillende scenario’s worden doorgenomen. Huidige procedures worden getoetst met behulp van de Wet van Murphy. De vaardigheden van de managers worden op uiterste getoetst.

  • Bedrijfshulpverlening (BHV-training)
  Wij verzorgen bedrijfshulpverleningstrainingen (BHV-trainingen). Onze instructeurs zijn aangesloten bij het NIBHV en komen uit de repressieve uitruk van de brandweer. Wij constateren dat veel organisaties overstappen naar onze trainingen omdat onze medewerkers beschikken over de kennis en organisatie structuur van uw onderneming. Hierdoor kunnen wij u optimaal in uw behoefte voorzien.

  Naast de normale BHV-training kunnen wij ook de coördinatoren trainen (CBHV-training) en Hoofd-BHV training voor uw organisatie verzorgen.

  • Visitatie training
  Het doel van visiteren is, om te voorkomen dat er onrechtmatige goederen worden in- of uitgevoerd (onrechtmatige goederen zijn goederen die in strijd staan met de voorschriften of gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid van bezoekers, werknemers, artiesten, derden en dergelijke). Visitatie heeft een preventieve werking.

  • Stewardsopleiding
  Voor betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) verzorgen wij de opleiding Steward. De Stewards krijgen een officieel KNVB certificaat. Met behulp van dit certificaat kan de BVO een Stewardspas aanvragen bij Bijzondere Wetten. De Stewardsopleiding bestaan uit acht modules. Elk module wordt afgerond met behulp van een schriftelijke toets.

 • Grafische ondersteuning

  • BHV-instructiekaarten
  Met behulp van een BHV-instructiekaart hebben de ontruimer en de bedrijfshulpverleners grafische ondersteuning hoe de vluchtrouten lopen door het object. Specifieke zaken zoals blusmiddelen afsluiters worden ook vermeld op deze kaarten. De coördinator of hoofd bedrijfshulpverlener kan met behulp van deze BHV-instructiekaarten hun BHV-ploeg efficiënter aansturen.

  • Ontruimingsplattegronden
  Het laten ontwikkelen van ontruimingsplattegronden vergt veel tijd en kennis. Onze organisatie beschikt over diverse tekenprogramma’s zodat we plattegronden kunnen opmaken en kunnen bewerken.

  Wij adviseren bedrijven de plattegronden goed te bevestigen zodat deze niet “snel” uit de lijsten gehaald kunnen worden.

 • Calamiteiten plannen

  Crowd management (evenementen)
  Crowd management: effectiviteit en noodzaak. Bij het organiseren van evenementen worden uiteenlopende veiligheids- maatregelen getroffen om een grote groep mensen te begeleiden. Van tevoren dienen alle scenario’s inzichtelijk worden gemaakt. Een ramp scenario zoals in Duitsland hopen we nooit meer mee te maken.

  Bedrijfshulpverlening (BHV-plannen)
  Elke onderneming is verplicht om over een goed werkend bedrijfsnoodplan te beschikken. De Arbo wetgeving verplicht de onderneming of de aanwezige risico’s te inventariseren en een evaluatie hieruit op te maken (RI&E). Vanuit deze RI&E heeft iedere onderneming de verplichting de calamiteitenbestrijding te regelen aan de hand van een bedrijfshulpverleningsorganisatie.

  Een bedrijfsnoodplan dient als basis gebruikt te worden voor de calamiteitenbestrijding waarin duidelijk de informatie beschikbaar is en waar regels en procedures uiteengezet zijn. Zodat elke medewerker van het bedrijf weet wat hij/zij moet doen tijdens een calamiteit.

  Ontruimingsplannen
  Het opmaken van een ontruimingsplan kost veel tijd. U moet over de juiste kennis beschikken om een werkbaar plan op te maken. Onze organisatie is gespecialiseerd in het opmaken van deze plannen.

  Per opdrachtgever wordt er informatie verzameld over het gebouw, organisatie en installatie(s) door middel van intake gesprekken, bouwtekeningen en een rondgang door het gebouw. Er wordt tevens bepaald welke functie(s) het gebouw heeft en welk deel van het NTA-protocol geschikt is:
  NTA 8112-1: Kantoorgebouwen
  NTA 8112-2: Onderwijsgebouw
  NTA 8112-3: Kinderopvanggebouwen
  NTA 8112-4: Gebouwen met een publieksfunctie
  NTA 8112-5: Logiesgebouwen
  NTA 8112-6: Gezondheidszorggebouwen
  NTA 8112-7: Industriegebouwen
  NTA 8112-8: Cellen en cellengebouwen
  NTA 8112-9: Ontruimingshandleiding en ontruimingskaart voor niet-vergunningsplichtige bouwwerken

  Vervolgens wordt het ontruimingsplan ingericht, bedrijfsinformatie wordt in het plan verwerkt.
  Een ontruimingsplan bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:
  -Situatietekening
  -Gebouwgegevens, installatiegegevens
  -Bedrijfshulpverleningsorganisatie
  -Alarmeringsprocedures
  -Ontruimingsprocedures
  -Taken medewerkers, taken receptie, taken BHV, taken Ploegleider BHV, taken Hoofd BHV, taken directie
  -Ontruimingsalarm

  Eventueel kan er ook nog een crisismanagement plan worden opgemaakt specifiek voor de directie bij grootschalig optreden / grootschalige incidentenbestrijding. Functies, verantwoordelijkheden en taken van de directie worden in dit plan beschreven.

 • 1

projecten

Project “Veiligheid”

Internationale Organisatie
2014 – Heden

Optimaliseren en implementeren van veiligheid in de bestaande situatie en advies implementatie in de nieuwe situatie..Project “Rugdekking”

Minsterie van Veiligheid en Justitie
2015

Meer dan voetbal (betrokken Spartaan). Met dit project worden jong volwassenen (vroegtijdig school verlaters) de mogelijkheid gegeven om hun via veiligheidsopleidingen meer uitzicht te geven op een toekomst.

Project “Veiligheid kleine bedrijven”

Ministerie van Economische zaken
2014

Als onafhankelijke adviseur ondernemers geadviseerd optimaliseren van hun beveiligingsvoorzieningen. Om de overval golf in Rotterdam en omstreken terug te dringen.

Referenties en samenwerkingen

Referenties

• Xserius B.V.
• Café Oud Verlaat
• Brasserie Lookies
• Holland Machinery
• Van Kleef Solutions
• Transportbedrijf Do-trans
• Safety & Security Solutions
• Voetbalclub Sparta Rotterdam
• ZZPRO Hillegersberg-Schiebroek
• Transportbedrijf B&B logistics / Transportbedrijf B&B en partners


• Shell tank stations, Hofplein, Middenweg, De Kooi, Vroneroord, Hoge Kwel, Vijfhoek, enz.
• Diverse projecten in Rotterdam, voor de samenwerkende partner CTSN-Holkema Group, member of ICTS Europe

Samenwerkingen

• CTSN
• Dragon security
• Ministerie van Veiligheid en Justitie
• Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ligt besloten in de missie van VK Risk Management B.V.
Ons bedrijf wil met haar producten en diensten bijdragen aan een veiligere (werk)omgeving en een veilige samenleving.
Dit doen wij zoveel mogelijk op een duurzame en verantwoorde manier voor mens, milieu en maatschappij.