VEILIGHEID

IS EEN GEVOEL

 

VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN

IS EEN KEUZE

SERVICES

Het bedrijf VK Risk Management B.V. (VKRM) is opgericht in 2011 en richt zich op “veiligheid” voor particulieren en bedrijven. Wij bieden ondersteuning om uw veiligheidszaken op orde te brengen.

VKRM heeft een diversiteit aan opdrachtgevers; van de bakker op de hoek tot aan samenwerkingen met internationale organisaties.

VKRM heeft een kernteam dat ingezet kan worden in de breedste zin van veiligheid. Het kernteam bestaat uit veiligheidskundigen (HvK – MvK – OvD), beveiligingsexperts (RSE – RSO – CPO), crowd management experts en

preventie medewerkers.

SERVICES

 

 

ADVIES SAFETY & SECURITY

 

Advies Safety, Advies ten behoeve van uw organisatie obv NEN 8112 De Nen-norm 8112 biedt een organisatie, bedrijf of instelling een structuur om zich goed voor te bereiden op een incident, calamiteit of andere verstoringen van haar/zijn primaire proces(sen). De norm gaat over het ontwerpen en vervolgens implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) met inbegrip van de bedrijfshulpverlening (BHV) en de bijbehorende (nood)plannen.

 

Advies Security, ten behoeve van de OBE-maatregelen, beveiligingssystemen, camerasystemen, risicoanalyses, penetratietesten, opmaken beveiligingsplannen, etc.

 

 

 

 

INTERIM SECURITY MANAGEMENT

 

Onze Security Managers werken als interim managers bij verschillende organisaties. Het tijdelijk waarnemen wordt gedaan door ervaren en opgeleide professionals. Wij kunnen uw organisatie tijdelijk beheren of de manager ondersteunen bij het inrichten of opmaken van het veiligheids- en/of beveiligingsbeleid.

 

 

 

INTERIM SAFETY MANAGEMENT

 

Wij ondersteunen projecten waarin wij het gehele Safety beleid, controle en advies uit handen nemen. U kunt hierbij denken aan bouwprojecten of grote evenementen. Ons Safety team kan hierin ondersteunen.

 

RI&E, BHV-PLAN, ONTRUIMINGSPLAN

 

Wij kunnen u ondersteunen met het opmaken en of beoordelen van uw RI&E. Ondersteunen bij het inrichten, adviseren of toetsen van uw BHV-organisatie. Assisteren bij het opmaken van het BHV-plan en of Ontruimingsplattegronden.

 

Bedrijfshulpverlening (BHV-plan): Elke onderneming is verplicht om over een goed werkend bedrijfsnoodplan te beschikken. De Arbo wetgeving verplicht de onderneming of de aanwezige risico’s te inventariseren en een evaluatie hieruit op te maken (RI&E). Vanuit deze RI&E heeft iedere onderneming de verplichting de calamiteitenbestrijding te regelen aan de hand van een bedrijfshulpverleningsorganisatie.

 

Een bedrijfsnoodplan dient als basis gebruikt te worden voor de calamiteitenbestrijding waarin duidelijk de informatie beschikbaar is en waar regels en procedures uiteengezet zijn. Zodat elke medewerker van het bedrijf weet wat hij/zij moet doen tijdens een calamiteit.

 

Ontruimingsplannen: Het opmaken van een ontruimingsplan kost veel tijd. U moet over de juiste kennis beschikken om een werkbaar plan op te maken. Onze organisatie is gespecialiseerd in het opmaken van deze plannen.

 

Ontruimingsoefeningen Onze organisatie ondersteund diverse opdrachtgevers bij het houden van de jaarlijkse ontruimingsoefeningen. De oefeningen worden zo in elkaar gezet dat de BHV-organisatie op efficiëntie wordt getoetst. Leermomenten worden meegenomen in de volgende BHV-opleiding.

 

Bedrijfshulpverlening (BHV-training) Wij verzorgen bedrijfshulpverleningstrainingen (BHV-trainingen). Onze instructeurs zijn aangesloten bij het NIBHV en komen uit de repressieve uitruk van de brandweer. Wij constateren dat veel organisaties overstappen indien wij eenmaal betrokken zijn, bij uw organisatie. Onze medewerkers beschikken over de kennis van uw organisatie structuur. Hierdoor kunnen wij u optimaal in uw behoefte voorzien. Naast de normale BHV-training kunnen wij ook de coördinatoren trainen (CBHV-training) en Hoofd-BHV training voor uw organisatie verzorgen.

 

GRAFISCHE ONDERSTEUNING

 

Ontruimingsplattegronden: Het laten ontwikkelen van ontruimingsplattegronden vergt veel tijd en kennis. Onze organisatie beschikt over diverse tekenprogramma’s zodat we Ontruimingsplattegronden kunnen opmaken conform Nen-norm.

 

BHV-instructiekaarten: Met behulp van een BHV-instructiekaart hebben de Ontruimer en of BHV-er grafische ondersteuning hoe de vluchtrouten lopen door het object. De BHV Coördinator kan met behulp van deze BHV-instructiekaarten hun BHV-ploeg efficiënter aansturen.

 

SECURITY AUDITS

 

Organisatorische, Bouwkundige en Elektronische beveiligingsmaatregelen worden door middel van een Security audit objectief op strategisch, tactisch en operationeel niveau, op kwaliteit eneffectiviteit getoetst. Ook kan ons bedrijf ondersteunen met mysterie bezoeken of en penetratietesten.

VEILIGHEID

IS EEN GEVOEL

 

VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN

IS EEN KEUZE

PROJECTS

2018

NATO SUMMIT SAFETY

Op locatie NATO Headguarters, Brussels, Belgium, enkele maanden gewerkt aan het Safety beleid, voor, tijdens en na het evenement, NATO Summit 2018. Onderdeel van het Production World Special Projects, safety management team, welke ingezet werd door contractor Neptunis.

 

2013

-

2015

SS ROTTERDAM SAFETY

Safety Project

Op het stoomschip de SS Rotterdam, later De Rotterdam het algehele veiligheidsbeleid herzien: inrichten operationele processen veiligheid; opmaken van de veiligheidsplannen: crisismanagement plan - BHV-plan – calamiteitenplan – opmaken ontruimingsplattegronden – BHV-taakkaarten.

Advies: inrichten en uitwerken van de processen voor bedrijfsbeveiligingsdienst – inregelen communicatie portofoonssysteem – inrichten centrale meldkamer.

 

2015

MINISTERIE VAN JUSTITIE & VEILIGHEID

Project "Rugdekking"

Vanuit Sparta Rotterdam en in samenwerking met de stichting; de betrokken Spartaan. Dit project begeleid: jong volwassenen (vroegtijdig schoolverlaters / probleemjongeren uit de wijk), de mogelijkheid gegeven om hun via veiligheidsopleidingen, méér uitzicht te geven op een toekomst.

 

2014

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (AUDITS)

Project VKB, "veiligheid kleine bedrijven"

Om de overval golf in Rotterdam en omstreken toentertijd terug te dringen. Is ons bedrijf aangesteld om als onafhankelijke adviseurs, advies te geven aan ondernemers, om maatregelen te nemen om zich te beschermen tegen overvallen, overlast en inbraken.

 

2011

-

2015

SECURITY PROJECTS

Security Manager

Advies & Operationele aansturing:

* Voetbalclub Sparta, te Rotterdam, opdrachtgever Sparta Rotterdam.

* Hilton International hotel, te Rotterdam, opdrachtgever CTSN.

* Van Nelle fabriek, te Rotterdam, opdrachtgever CTSN.

 

 

MUSEFREE.COM - SUBMITTING FORM...

THE SERVER ENCOUNTERED AN ERROR.

FORM RECEIVED.

Vestigingsadres

VK Riskmanagement B.V.

Adriaen van der Doeslaan 42 b

3054 EE Rotterdam

 

Telefoon : +31641480631

Email : m.vankleef@vk-riskmanagement.nl